Soluţii pentru companii de succes

"cut-e este întotdeauna disponibil și rapid în a furniza informații valoroase, în a clarifica diferite probleme, și în a primi și a acționa în urma feedback-ului nostru."Silviu Badescu, Deloitte

cut-e oferă soluţii psihometrice online pentru diverse domenii de activitate şi organizaţii publice din întreaga lume.

Printre clienţii noştri se numără companii din Top-100 precum şi afaceri şi firme de consultanţă mici şi mijlocii. De multe ori, clienții vin la noi cu proiecte si procese extrem de complexe și au nevoie de răspunsuri individualizate. La cut-e ne plac aceste provocări și suntem capabili să oferim soluții ce sunt inovative și, adesea, chiar într-un timp scurt. Toate produsele noastre sunt inovative, flexibile si robuste. Folosind tehnologia online plug-and-play putem să le integrăm cu ușurință în sistemele pe care le aveți. Consultanții noștri sunt amabili și ușor de abordat. Tratăm fiecare client și fiecare provocare cu seriozitate - nu contează dacă este mic sau mare, național sau internațional, simplu sau complex. Loialitate și relațiile pe termen lung sunt recompensele pe care le primim din partea clienților.

Studii de caz

Următoarele studii de caz prezintă experienţe şi reuşite ale clienţilor care au ales cut-e ca partener competent în sfera resurselor umane şi care au încredere în soluţiile noastre.

Siemens - Preselecţia aplicanţilor cu studii medii

Provocare
Ca unul dintre cei mai mari angajatori din Germania, Siemens primeşte anual un număr imens de aplicaţii din partea absolvenţilor care doresc să îşi înceapă cariera profesională în departamentul tehnic sau comercial al Siemens. Abordarea tradiţională a clientului era preselectarea aplicanţilor pe baza datelor biografice şi a notelor şcolare. Aceşti candidaţi preselectaţi erau apoi invitaţi să completeze o serie de teste, urmate de un interviu structurat. Acest proces a produs rezultate valide, dar era destul de ineficient în termeni de costuri, complicaţii administrative şi timp până la angajare.

Soluţie
cut-e a sfătuit clientul asupra proiectării unui proces de recrutare online care să includă o serie de instrumente psihometrice de preselecţie, măsurând memoria de scurtă durată (scales stm) şi stilul de lucru şi interesele (shapes admin). Într-un studiu de validare predictivă, instrumentele de preselecţie au fost administrate unui număr de aproximativ 500 de angajaţi (ucenici) existenţi. Rezultatele au fost comparate cu scorurile obţinute de candidaţi la evaluările din trecut, producând un set de reguli care să prezică cel mai bine decizia de angajare finală. Setul de reguli a fost apoi cross-validat cu un ale segment al eşantionului.

Beneficiu

Pe baza testelor de preselecţie, clientul poate elimina majoritatea aplicanţilor nepotriviţi, fără a pierde candidaţii corespunzători. Numărul de candidaţi care erau evaluaţi faţă-în-faţă a fost redus semnificativ, realizând astfel o economie care a depăşit cu mult costurile procesului.

UN - Organizaţie internaţională de sprijinire a refugiaţilor

Provocare
Clientul îşi recrutează personal la scară mondială. Aplicanţii au diferite naţionalităţi, profile etnice şi profesii. Pentru a asigura viteza şi echitatea selecţiei, evaluarea pentru angajare trebuie să aibă loc în locaţii din diferite ţări ale lumii, iar în fiecare an trebuie evaluaţi aproximativ 1.500 de candidaţi într-o singură zi.

Soluţie

Pe baza modelului de competenţe al clientului, cut-e a dezvoltat o soluţie care a implicat două instrumente standard, shapes şi views. Candidaţii au fost invitaţi să participe la un test în biroul cel mai apropiat al organizaţiei de locuinţa lor. Fiecare candidat a primit o parolă individuală prin e-mail. În ziua evaluării, candidaţii s-au prezentat la respectivul birou, s-au înregistrat pe site şi au completat online instrumentele. În ciuda faptului că au trebuit realizate teste în zone nedezvoltate ale lumii, cu infrastructură şi sisteme de telecomunicţii foarte sărace, toţi candidaţii care au accesat site-ul au putut completa instrumentele, datorită Tehnologiei Smart Player a cut-e.

Beneficiu
Evaluarea rezultatelor a arătat că ambele instrumente utilizate au fost echitabile din punct de vedere al genului, profilului etnic şi vârstei. După câteva ore de la evaluare, cut-e a furnizat clientului un raport bazat pe competenţe pentru fiecare candidat şi o listă de merit pentru asistarea deciziilor de selecţie şi plasare.

Lufthansa - Recrutarea absolvenţilor

Challenge
Ca unul dintre cei mai mari şi mai atrăgători angajatori din Germania pentru absolvenţii de studii superioare, Lufthansa se confruntă cu multe aplicaţii pentru angajare. Pentru a susţine reputaţia companiei, era esenţial să mărească viteza procesării aplicaţiilor. Abordarea tradiţională a clientului era preselectarea aplicanţilor pe baza datelor biografice, cum ar fi note şcolare, diplome, limbi străine, stagii de practică etc. Această preselecţie nu era numai costisitoare şi netransparentă, ci s-a demonstrat şi că acest proces era ineficient, din moement ce rate de succes a aplicanţilor preselectaţi nu corespundea aşteptărilor. De aceea, era nevoie de un număr foarte mare de centre de evaluare pentru completarea posturilor vacante pentru diferitele programe trainee.

Soluţie
cut-e a dezvoltat un set online de teste de abilităţi astfel încât aptitudinile aplicanţilor pentru diferitele posturi vacante să poată fi testate încă de la începutul procesului de selecţie. Testele online de abilităţi pot fi completate de către aplicanţi singuri, de acasă, într-un interval scurt de timp. Testele au un format atrăgător şi validitate de aspect pentru aplicanţi în conformitate cu cerinţele poziţiilor vizate. Testele de abilităţi sunt implementate ca module SmartPlayer în platforma de recrutare existentă a clientului. Gradul de acceptare a candidaţilor faţă de evaluarea online a fost analizat şi confirmat prin mai multe studii. Validitatea predictivă a instrumentelor este analizată în mod constantl pe baza rezultatelor la centrul de evaluare şi pe baza datelor de performanţă ale aplicanţilor angajaţi.

Beneficiu

Prin metoda evaluării online, 60% dintre aplicanţii nepotriviţi pot fi eliminaţi prin filtrare, fără a pierde candidaţii corespunzători. Evaluarea online a îmbunătăţit imaginea clientului ca angajator datorită gestionării rapide, eficiente şi echitabile a aplicaţiilor. Mai mult decât atât, evaluarea online a redus costurile întregului proces de recrutare oferind a rată mult mai ridicată a succesului în centrele de evaluare locale, ceea ce înseamnă că sunt implicate costuri mai scăzute la centrele de evaluare pentru angajaţii finali. 

Deutsche Telekom - Auto-evaluare

Provocare
Existând mulţi jucători pe piaţa de telecomunicaţii, compania client trebuie să facă faţă unor procese de schimbare constante care creează noi provocări pentru angajaţii clientului, precum şi un grad ridicat de incertitudine şi îngrijorare legat de dezvoltarea lor personală şi profesională. Pentru a adresa aceste provocări şi pentru încuraja angajaţii să îşi asume responsabilitatea propriei dezvoltări, clientul a dorit să ofere un sistem online administrabil individual.

Soluţie
cut-e a oferit un Sistem de Auto-Evaluare Online care a fost legat de site-ul Intranet de Servicii RU al clientului. Trei versiuni ale sistemului au acoperit nivelurile personal, management şi directoral. Sistemul a inclus a gamă de instrumente standardizate care se completau online şi complet anonim. Rapoartele au fost proiectate pentru a corespunde modelelor de competenţe şi valori ale clientului. Rapoartele au inclus pasaje narative despre punctele forte şi zonele de dezvoltare, despre motivele şi interesele personale, despre potenţialul neutilizat şi sfaturi individualizate pentru dezvoltarea auto-didactă.

Beneficiu
Evaluarea a demonstrat că sistemul a generat un trafic remarcabil chiar după o prezentare de mică anvergură. Fără niciun ajutor din partea unui expert, 78% din cei care au completat sistemul l-au considerat util pentru dezvoltarea lor profesională şi personală, 81% l-ar folosi din nou şi 84 % l-ar recomanda altor persoane.

Commerzbank - Managementul abilităţilor

Provocare
Resursele umane devin din ce în ce mai importante, având ca trăsătură distinctivă un înalt profesionalism şi o puternică orientare spre client. Mai mult decât atât, un sondaj în organizaţie a revelat o cerere tot mai mare din partea angajaţilor pentru delegare şi pentru o cultură clară a responsabilităţii, care să acorde managerilor şi subordonaţilor direcţi ai acestora o responsabilitate crescută pentru eficienţa procedurilor.

Provocarea emergentă din această cerere era implementarea unei culturi a feedback-ului şi performanţei pentru planificarea unei dezvoltări personale. Aceasta ar trebui să implice a le oferi managerilor un instrument pentru evaluarea periodică a potenţialului şi planificarea carierei subordonaţilor direcţi. Procesul trebuie să asigure că subordonaţii direcţi primesc feedback periodic despre performanţa şi potenţialul lor şi că planurile de dezvoltare individuală sunt confirmate reciproc.

Soluţie
Iniţial, cut-e a conceptualizat şi a dezvoltat împreună cu clientul instrumentele de măsurare pentru evaluări periodice. Pe baza acestor instrumente, cut-e a implementat un sistem înalt integrat de management al abilităţilor care este complet înglobat în platforma SAP pentru RU a clientului. Caracteristicile cheie ale acestui sistem online interactiv sunt fluxul de lucru automatizat, cu instrumente de măsurare adaptative pentru evaluarea performanţei şi a potenţialului, sistemul de feedback 360° auto-administrabil şi instrumentele de măsurare online pentru continua evaluare a abilităţilor intra-organizaţionale.

Beneficiu
Sistemul integrat de management al abilităţilor asigură o completare anuală eficientă a evaluărilor individuale şi a planurilor de dezvoltare. Instrumentele de măsurare online pentru testarea abilităţilor existente sunt utilizate de management pentru a avea permanent o imagine exactă asupra seturilor de abilităţi existente la nivel organizaţional. În acelaşi timp, testele de abilităţi online auto-administrabile sunt utilizate de către angajaţi pentru planurile de carieră personale. Mai mulţi indicatori ai băncii arată că, de la lansarea sistemului integrat de management al abilităţilor, performanţa şi satisfacţia angajaţilor se îmbunătăţesc considerabil.

Bertelsmann - Recrutarea reprezentanţilor de vânzări

Provocare
Bertelsmann are o cerere mare pentru manageri juniori în vânzare directă, datorită planurilor sale de expansiune. Pentru susţinerea acestei iniţiative, a fost implementat un program de talente care să atragă aplicanţi foarte bine pregătiţi pentru aceste poziţii cu oportunităţi de carieră suplimentare. Aceste posturi vacante necesită ca aceşti candidaţi să demonstreze capacităţi peste medie în vânzarea directă pentru a fi acceptaţi de viitorii subordonaţi direcţi. De aceea, managerii juniori trebuie să îşi demonstreze abilităţile de vânzare directă în cursul unei perioade de probă de mai multe luni. Compania media internaţională s-a confruntat atât cu un număr insuficient de aplicanţi calificaţi, cât şi cu costuri extrem de ridicate ca rezultat al plecărilor excesive, deoarece mulţi dintre candidaţi nu îşi dovedeau abilităţile în etapa de probă de vânzare directă.

Soluţie
cut-e a proiectat pentru client un proces de recrutare online care să includă o evaluare online ca etapă de preselecţie pentru a detecta într-un stadiu timpuriu şi cu un minim efort potenţialul managerial şi de vânzare directă al aplicanţilor. Acest sistem îi permite clientului să identifice candidaţii de calibru pentru programul de talent în leadership, plus noi persoane pentru vânzări. Evaluarea online include un feedback direct către aplicanţi orientat pe nevoile pieţei, care le oferă informaţii utile despre potenţialul şi opţiunile lor, pentru a-i atrage în program. Evaluarea online a fost calibrată pe baza analizei angajaţilor şi managerilor de succes din vânzări şi este evaluată periodic prin criteriile numărului de vânzări şi notelor de performanţă ale aplicanţilor angajaţi.

Beneficiu
Proaspătul implementat proces de recrutare online şi mai ales opţiunea automatizată de feedback orientat pe nevoile pieţei au crescut semnificativ cantitatea şi calitatea aplicaţiilor. În acelaşi timp, costurile au putut fi reduse prin optimizarea procesului din recrutare online şi prin economiile realizate de rata scăzută a nepotrivirilor. În plus, evaluarea periodică a indicelui de performanţă al aplicanţilor recrutaţi arată că procesul de selecţie îmbunătăţit a scăzut semnificativ rata fluctuaţiei per angajare.

Extras din lista noastră de clienți internaționali